logo

Blanc Virtual Machine Eraser

Software d'esborrament segur de dades per a màquines virtuals sense afectar altres VM del mateix hypervisor.

Descarregar Prospecte Contactar

Imatge

Per què és important esborrar les dades de màquines virtuals de manera segura?

Esborrar dades de manera segura en màquines virtuals és essencial per protegir la privadesa, complir regulacions com el RGPD o HIPAA i prevenir fuites d'informació. L'eliminació segura evita accessos no autoritzats i el risc de violacions de dades, mantenint la confiança del client i la reputació de l'empresa.
A més, permet la reutilització eficient de recursos en entorns de núvol i virtualització. Complir amb estàndards de seguretat i privadesa és crucial per a empreses en la gestió de dades virtuals, assegurant la integritat de la informació i mitigant possibles riscos associats amb el maneig de dades sensibles.

Blancco Virtual Machine Eraser

 • Permet esborrar múltiples màquines virtuals amb una sola ordre
 • Permet fer esborrats de manera automatitzada, semi-automatitzada o manual
 • Tots els fitxers relacionats amb la màquina virtual objectiu també són eliminats
 • Esborra màquines virtuals de núvols públics (ex. AWS)
 • Compatible amb el major nombre d’hipervisors a VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtual Box i discs durs virtuals formatats per a VMDK, VHDX, VDI y OVF
Imatge

Per què Blancco Virtual Machine Eraser és una bona solució?

Blancco Virtual Machine Eraser (BVME) proporciona una solució integral per a l’eliminació segura de dades en entorns virtuals. Compatible amb plataformes com VMware, Hyper-V i KVM, BVME automatitza el procés d’eliminació, minimitzant l’impacte en el rendiment de les màquines virtuals. A més, ofereix informes detallats per a auditories i garanteix el compliment normatiu.

Especificacions tècniques

Automatització, instal·lació i gestió d'usuaris

 • Automàtic
 • Opció 1: El propi portal (eina de gestió) crida a l'esborrament segur de totes les màquines virtuals en acció a través de HTTP POST mitjançant una API REST a nivell de servidor host ESXi. Instal·lar un paquet VIB als servidors host ESXi.
 • Opció 2: Integració completa al VMware's vCloud Director per reemplaçar l'ordre d'esborrat amb l'esborrat segur de Blancco de totes les màquines virtuals a nivell de servidor host ESXi.
 • Semiautomàtic: S'integra directament amb la interfície d'usuari del vCenter Server perquè els usuaris puguin esborrar de manera segura les màquines virtuals amb un simple clic.
 • Manual:
 • Opció 1: Esborrat sota demanda de màquines virtuals allotjades a servidors ESXi host. Es fa mitjançant la descompressió d'un tarball i l'emissió de comandes d'esborrament a través de SSH.
 • Opció 2: Els hypervisors de tipus 2 instal·lats als sistemes operatius Windows reben un paquet d'instal·lació .EXE estàndard. Les ordres d'esborrament s'emeten mitjançant la petició d'ordres.

Informes

 • Els informes d'esborrament asseguren un compliment d'estàndards i regulacions com ara PCI DSS, ISO 27040 i ISO 27001
 • Opcions d'informes centralitzats, signats digitalment i prova de manipulacions
 • Informes detallats en format PDF per a una millor visualització i fitxers XML per a una centralització d'informes
 • Opció d'afegir camps personalitzats segons els requeriments del procés
 • Els informes detallats inclouen tot allò necessari per assegurar el compliment (hora exacta, nom de la màquina virtual,

Esborrat

 • Tots els fitxers associats a la màquina virtual que sigui objectiu de l'esborrat també són eliminats (arxius de disc dur de màquina virtual, fitxers de configuració, imatges...)
 • Les màquines virtuals allotjades a servidors host ESXi s'apaguen automàticament i s'esborren de l'inventari quan es dóna l'ordre d'esborrat

Hypervisors compatibles

 • VMware Hypervisor ESXI to ESXI amb VMFS, versions 4, 5 i 6
 • Microsoft Hyper-V
 • Oracle Virtual Box
 • Els formats de discs virtuals següents són compatibles: VMDK, VHDK, VDI i OVF

Auditoria

 • Integració completa amb Blancco Management Portal. Auditoria i control complets per assegurar un total compliment.